Tule tutvu õpetajaga ja grupiga esimeses tunnis. Maksad alles pärast seda.

 

Õppekorralduse alused

  1. Õppijate keelekursusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1 Isik, kes sooritab tasemetesti (v.a. algajad) loetakse keelekoolitusele vastuvõetud õppijaks.

1.2 Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument keelekursuse läbimise või koolitusel osalemise kohta, loetakse koolituselt välja arvatuks.

  1. Keelekursuste eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

2.1 Õppetasu makstakse Kiri-Mari Kirjastus OÜ arve alusel, mis toimub pärast teist õppekohtumist.

2.2 Õppijatel on võimalus esimeses kahes õppetunnis tutvuda õpetaja, õpetamise metoodika ja õppematerjalidega enne kursusetasu maksmist.

2.3 Kursuse eest on soovi korral võimalik tasuda kahes osas.

2.4 Testimine on kursustel osalejatele tasuta.

2.5 Koolituselt puudumist ja koolituse katkestamist ei tasaarveldata.

2.6 Õppetasu tagastamist ja õppetasust vabastamist ei toimu, v.a. erandlikel ja põhjendatud juhtumitel, mida tuleb selgitada kirjalikus vormis.

  1. Teised õppe korraldamise tingimused

3.1 Registreerimine kursustele toimub e-posti teel. Koolitusel osalejate kohta kogume järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja andmed.