Ministeerium saatis meile tähtsa paberi, seda võib usaldada.

Tegevusluba

Kiri-Mari Kirjastus OÜ-le on 11.10.2017 Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr 1.1-3/17/202 väljastatud tegevusluba A2-, B1- ja B2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.