Tere tulemast ka minu poolt!

Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistav kursus. B1, moodul 1

Individuaalkursus. 1. moodul

Aeg: 10. veebr. – 30. sept. 2023

Koht: Laki 11B, Tallinn + Skype

Maht: 60 akad. t auditoorset tööd, 40 t iseseisvat tööd

Õpetaja: Mall Pesti

Õpik: E nagu Eesti

Hind: 1980 eur

INDIVIDUAALNE EESTI KEELE KUI VÕÕRKEELE ÕPETAMISE METOODIKA KURSUS

ÕPPEKAVA

 1. Auditoorne töö – 15 akad. tundi

 

 1. Võõrkeeleõppe üldised metoodilised alused

 

 1. Erinevad keeleõppemeetodid

 

 1. Leksikakeskne õpetus, põhimõtted ja rakendamine

 

 1. Suuline eeltöö ja selle metoodika

 

 1. Sõnavara arendamine. Sõnamängud

 

 1. Grammatika osatähtsus ja esitamine

 

 1. Pildid ja sõnakaardid. Metoodika ja kasutamine sõnavara ja grammatika õpetamisel

 

 1. Rääkimisoskuse arendamine

 

 1. Kirjutamisoskuse arendmine

 

 1. Kuulamisoskuse arendamine

 

 1. Kirjutamisoskuse arendamine

 

 1. Kordamine, osatähtsus, võtted

 

 1. Draama ja muusika keeletundides

 

 1. Mälu tüübid, nende rakendamine keeleõppes

 

 1. Kuidas motiveerida õppijaid. Keelemudelid, õppijate tüübid, õpistiilid

 

 1. Iseseisev töö kirjandusega, arutelu – 5 akad. tundi

 

 1. Tundide vaatlus, vaatluspäeviku pidamine, analüüs – 5 akad. tundi

 

 1. Praktikatundide ettevalmistamine ja läbiviimine eesti keele laagris ja veebikursusel + tagasiside – 10 akad. tundi

 

Korraldaja Kiri-Mari Kirjastus OÜ

Lektor/juhendaja Mall Pesti

Maht 35 akad. tundi